Kalappal!

Mit keresel?

Hírek

Elkaszálja a EU-s bizottság az ólmot a vizes élőhelyeken, sérülnek a vadászok jogai

Idén januárban írtunk arról, hogy nemzetközi vadász-érdekképviseleti szervezetek, és fegyvergyártók próbálnak egyeztetni az EU REACH bizottságával arról, hogy az ólomlövedékek korlátozása ésszerű módon következzék be az Unióban. A bizottság azonban nem vette figyelembe a lobbit, változtatás nélkül elfogadták az új rendeletet, így jóformán még egy ideiglenes tócsa, vagy belvíz is vizes élőhelynek fog minősülni.

Az all4hunters.com weboldal arról számolt be, hogy az Európai Unió REACH Bizottsága (A vegyi anyagok regisztrálása, értékelése, engedélyezése és korlátozása, az ún REACH-rendelet intézőbiztottsága) úgy döntött, hogy szövegileg változatlan formában fogadja el a vizes élőhelyeken az ólomlövedékek betiltására vonatkozó rendelet tervezetét, így annak szövege mostantól nem változtatható. Ez azt jelenti, hogy az EU-ban a víztestekre már hatályos szabályozás kiterjed a vizes élőhelyekre is, és a definíció szerint még az átmeneti tócsák is “vizes élőhelyekké” válnak. A rendelet végrehajtásának átmeneti időszaka 2 év.

Az Európai Vadász- és Természetvédelmi szövetség (FACE) közleményében azt mondja, az Európai Bizottság elmulasztotta tiszteletben tartani az állampolgárok alapvető törvényes jogait, és egyúttal felszólította az Európai Parlament és a Miniszterek Tanácsának tagjait, hogy utasítsák el az ólomtilalmi javaslatot a jelenlegi formájában.

Az új REACH-rendelet értelmében akár egy nyári zápor után megmaradó vizes területek is vizes élőhelynek fognak minősülni, melyet 100 méteres védőzóna, az ún. pufferzóna vesz körbe.

Az első szövetségek már reagáltak, a Német Vadásszövetség szerint most sok lőteret kell átalakítani, ha ilyen vizes területen helyezkednek el, ami óriási költségekkel jár. Ezen kívül a vadászok bizonytalan jogi helyzetét is kritizálják, ugyanis a rendelet szerint, ha a vadászokat ólomlőszerrel találják egy vizes élőhelyen, igazolniuk kell magukat, és bizonyítaniuk kell, hogy azt nem használták. Az ezzel járó bizonyítási teher megfordítása a jogállamiság szempontjából is kérdéses, így a FACE szeptember 7-i közleménye szerint szerint 7 millió vadász alapvető törvényi jogát sértették meg azzal, hogy az ártatlanság vélelmét – mely az uniós és a nemzetközi jog szerint alapvető jog – nem tartja tiszteletben a rendelet.

A FACE magyarázó videót is készített a témában (ld. lent), mely rámutat arra, hogy ha egy területen kialakul egy tócsa az eső miatt, az a rendelet jelenlegi, szigorúan vett értelmezésében vizes élőhelynek minősül, így a tócsától 100 méteres körzetben nem lehet ólomlövedékkel vadászni, például télen fácánra vadászni. Ez igaz a kicsi és ideiglenes tócsákra, és a száraz tőzegterületekre is. Függetlenül attól, hogy az a tócsa tegnap még nem volt ott, és 2 nap múlva kiszárad, és a környéken nincs valódi vizes élőhely

Ennek a problematikának az alapvető oka az, hogy a “vizes élőhely” meghatározásánál

a REACH bizottság a korábbi Ramsar Egyezményt vette figyelembe, ami az ideiglenesen vízzel borított területeket is vizes élőhelynek minősíti.

A Ramsari Egyezmény szerint nem csak az álló és folyó vizek és lápok tekinthetők vizes élőhelynek, hanem az ideiglenes tócsák is

A FACE nyilatkozatának végén felkéri az Európai Parlamentet és a Miniszterek Tanácsát, hogy “utasítsák el a REACH bizottság javaslatát, annak jogellenessége, alkalmazhatatlansága és aránytalansága miatt, annak biztosítása érdekében, hogy a kérdéseket megfelelően vizsgálják felül a REACH bizottságban”. Szerintük finomítani kell a vizes élőhelyek definícióját, minimum területnagyságot kell meghatározni, és főként a legtöbb problémát okozó, 100 méteres pufferzóna eltörlését kell szorgalmazni.

Az EU 23 országa, köztük Magyarország is, korábban már bevezette a vizes élőhelyek védelmét szolgáló ólomtilalmat, hiszen a vadászok közös ügye az élővilág védelme. Ez az új rendelettervezet viszont aránytalanul és ellenőrizhetetlenül kiterjesztené a “vizes élőhely” fogalmát, és ennek kapcsán jogi problémákkal szembesítené a vadászokat.

Forrás: all4hunters.com

Az alábbi videón elérhető automatikusan létrehozott magyar felirat.

ÍRTA

Nem csak vadász és blogger, de fotós is...

Facebook

EZ IS ÉRDEKELHET

Hírek

Hivatalos állásfoglalást adott ki a FACE (Federation of Associations for Hunting and Conservation, vagyis az Unió vadászati és vadvédelmi egyesületeinek szövetsége) a vadászíjászatról, mely...

Hírek

Az Európai Bizottság a nyár végén felkérte az Európai Vegyianyag-ügynökséget (ECHA), hogy készítsen korlátozási javaslatot az ólomtartalmú lövedékek, illetve a horgászólmok forgalomba hozatalára, és...